Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 癸QUÝ
Hán

QUÝ- Số nét: 09 - Bộ: BÁT 癶

ON
KUN みずのと
  • Can quý, một can sau chót trong mười can.
  • Kinh nguyệt đàn bà gọi là "thiên quý" 天癸.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
QUÝ SỬU Quý Sửu
QUÝ Quý (can chi)