Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 疋SƠ,NHÃ,THẤT
Hán

SƠ,NHÃ,THẤT- Số nét: 05 - Bộ: SƠ 疋

ONヒキ, ショ, ソ, ヒツ
KUN あし
  • Dủ, chân.
  • Một âm là "nhã". Chính, ngày xưa dùng như chữ "nhã" 雅.
  • Lại một âm là "thất". Nếp, xếp, vải lụa gấp lại, mỗi nếp gọi là "nhất thất" 一疋.