Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蛋ĐẢN
Hán

ĐẢN- Số nét: 11 - Bộ: SƠ 疋

ONタン
  • Một giống mán ở phương nam. Xem chữ 蜑.
  • Tục dùng như chữ noãn 卵 trứng các loài chim.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
白質 ĐẢN BẠCH CHẤT chất đạm