Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 廿NHẬP,CHẤP
Hán

NHẬP,CHẤP- Số nét: 04 - Bộ: CỦNG 廾

ONジュウ, ニュウ
KUN廿 にじゅう
  廿 はつ
  • Hai mươi. ta quen đọc là chữ "chấp".