Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 匈HUNG
Hán

HUNG- Số nét: 06 - Bộ: BAO 勹

ONキョウ
  • Hung hung 匈匈 rầm rĩ. Cũng viết là 洶.
  • Nước Hung. Nước Hung-nha-lợi 匈牙利 (Hungarian) ở châu Âu, gọi tắt là nước Hung.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
牙利 HUNG NHA LỢI Hungary
HUNG NÔ Hung Nô