Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 匐BẶC
Hán

BẶC- Số nét: 11 - Bộ: BAO 勹

ONホク, フク
  • Bồ bặc 匍匐 bò lổm ngổm. Xem chữ bổ 匍 ở trên.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
行疹 BẶC HÀNH,HÀNG CHẨN Bệnh ecpet mảng tròn (y)