ON
OFF
Tìm Kiếm Hán Tự Bộ

Học Tiếng Nhật - Hán Tự N-4 Bài 6

KanjiHán việtOnyomiKunyomiTiếng việtEnglish
phátハツ ホツ ハナ.た.つ あば.く おこ.る つか.わすxuất phát, phát kiến, phát hiện, phát ngôndischarge, departure, publish, emit, start from, disclose
phongフウ フ -カかぜ かざ-phong ba, phong cách, phong tụcwind, air, style, manner
phụcy phục, cảm phục, phục vụclothing, admit, obey, discharge
phươngホウ -ガかた -かたphương hướng, phương phápdirection, person, alternative
quánカン タやかたđại sứ quán, hội quánbuilding, mansion, large building, palace
quảngコウひろ.い ひろ.まる ひろ.める ひろ.がる ひろ.げるquảng trường, quảng đạiwide, broad, spacious
quyかえ.る かえ.す おく.る とつ.ぐhồi quyhomecoming, arrive at, lead to, result in
sắcショク シキ イmàu sắc, sắc dụccolor
シ ジつか.えるlàm việcattend, doing, official, serve
使sửつか.う つか.い -つか.い -づか.いsử dụng; sứ giả, thiên sứuse
sựジ ズ ツカ.エこと つか.うsự việcmatter, thing, fact, business, reason, possibly
シャクか.りるmượn, tá điềnborrow, rent
tảシャ ジャうつ.す うつ.る うつ- うつ.しmiêu tảcopy, be photographed, describe
tácサク サ -ヅク.つく.る つく.りtác phẩm, công tác, canh tácmake, production, prepare, build
tâmりっしんべんtâm lí, nội tâmheart, mind, spirit
tânシンあたら.しい あら.た あら- にいmới, cách tân, tân thờinew
tảoソウ サッはや.い はや はや- はや.まる はや.める さsớm, tảo hônearly, fast
tậpシュウ ツド.あつ.まる あつ.めるtập hợp, tụ tậpgather, meet, congregate, swarm, flock
tậpシュウ ジュなら.う なら.いhọc tậplearn
tẩuソウ ハシ.chạyrun
Hán Tự
N-4 Bài 1N-4 Bài 2N-4 Bài 3N-4 Bài 4
N-4 Bài 5N-4 Bài 6N-4 Bài 7N-4 Bài 8
N-4 Bài 9
To Top
 
Từ điển mẫu câu nhật việt
Bình luận
 • 苗を間引きする:tỉa cây con(cây giống)
  by sen
 • Kiểu khép kín
  by sen
 • はいはい là chỉ thời kì tập bò của trẻ, tầm từ 6-10 tháng tuổi, không phải là trẻ tập nói はいはい.
  by Sake
 • trang web tuyet voi
  by Pham Thien Quoc
 • hay hay ghê
  by Leona
 • trang web hay và bổ ích quá
  by oaioai
 • Đây chính là trang từ điển tiếng Nhật tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Từ vựng phong phú, mẫu câu đa[...]
  by Trung thần thông
 • Hệ thống chưa có tính năng đó bạn nhé!
  by hoa loa ken
 • Website cực hay cho người học tiếng Nhật -:), hơn nữa còn nhẹ và nhanh nữa. Nhưng mà mình tìm mãi ko[...]
  by pnpbinh
 • Cảm ơn ad đã thêm phần furigana. Trang từ điển rất thú vị, hữu ích, đầy đủ.
  by Himawari