Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 白BẠCH
Hán

BẠCH- Số nét: 05 - Bộ: BẠCH 白

ONハク, ビャク
KUN しろ
  しら-
  白い しろい
  あき
 
  はっ
  • Sắc trắng.
  • Sạch. Như thanh bạch 清白 trong sạch.
  • Sáng. Như đông phương kí bạch 東方既白 trời đã rạng đông.
  • Dã minh bạch. Như kỳ oan dĩ bạch 其冤已白 nỗi oan đã tỏ.
  • Trình bày, kẻ dưới thưa với người trên gọi là bạch.
  • Chén rượu. Như phù nhất đại bạch 浮一大白 uống cạn một chén lớn.
  • Trắng không, sách không có chữ gọi là bạch quyển 白卷.
  • Nói đơn sơ. Như bạch thoại 白話 lối văn nói đơn sơ dễ hiểu.
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
BẠCH VÂN mây trắng
BẠCH VŨ lông chim màu trắng
BẠCH TRẠNG sự thành thật; sự thú nhận
兵戦 BẠCH BINH CHIẾN cuộc chiến giáp lá cà
BẠCH VÂN mây trắng
BẠCH TUYẾN đường vạch màu trắng
BẠCH NHIỆT ánh sáng trắng; ánh đèn nêông;sự mãnh liệt; sự ác liệt
BẠCH QUANG Ánh sáng trắng; quầng sáng điện hoa; quầng hào quang (thiên văn học)
金族 BẠCH KIM TỘC Nhóm bạch kim
BẠCH CHỈ giấy trắng
BẠCH HÙNG gấu trắng
BẠCH NHÂN người da trắng
BẠCH KIM bạch kim
BẠCH CHÚC,DỤC cháo hoa
檀油 BẠCH ĐÀN DU Dầu đàn hương
バイ BẠCH môtô màu trắng của cảnh sát Nhật Bản
BẠCH TỬU rượu đế
粉化け BẠCH PHẤN HÓA cái mút đánh phấn
BẠCH ĐÀN cây đàn hương; Gỗ đàn hương
い色 BẠCH SẮC màu trắng
BẠCH Y áo trắng; quần áo màu trắng
粉下 BẠCH PHẤN HẠ kem lót
木蓮 BẠCH MỘC LIÊN Cây hoa mộc lan trắng
BẠCH màu trắng;sạch sẽ; trắng muốt;trắng;trắng trẻo;vô tội
血病 BẠCH HUYẾT BỆNH,BỊNH bệnh hoa tuyết;bệnh hoại huyết; bệnh máu trắng
粉をつくる BẠCH PHẤN đánh phấn
BẠCH THƯ sách trắng
BẠCH bên trắng;màu trắng;người da trắng;vật màu trắng;vô tội; trong trắng
血球 BẠCH HUYẾT CẦU Bạch cầu
BẠCH PHẤN phấn trang điểm
BẠCH KỲ cờ trắng
BẠCH HẮC đen và trắng;màu đen và trắng
蝋病 BẠCH xxx BỆNH,BỊNH bệnh vảy nến
BẠCH MỄ gạo trắng; gạo xát
BẠCH DẠ Đêm trắng (bắc cực)
BẠCH ĐIỂU thiên nga
BẠCH xxx sắp trắng
BẠCH SA cát trắng
BẠCH ĐÍCH tường trắng
BẠCH KÌNH cá voi trắng
BẠCH HỒNG Cầu vồng trắng
BẠCH SA cát trắng
BẠCH MẶC phấn viết
BẠCH PHÁT tóc trắng
BẠCH LIÊN Sen trắng
BẠCH NHÃN tròng trành
地引受 BẠCH ĐỊA DẪN THỤ,THỌ chấp nhận để trống
BẠCH PHÁT tóc bạc;tóc sâu
BẠCH THÁI rau cải bắc thảo;rau cải bắp;rau cải thìa
BẠCH NHÃN tròng trắng
地式裏書 BẠCH ĐỊA THỨC LÝ THƯ chuyển nhượng để trống
BẠCH XƯƠNG xương trắng; bộ xương
BẠCH CÚC cây cúc trắng
BẠCH SI thằng ngốc; tính ngu xi; tính ngu ngốc
味がかった BẠCH VỊ bàng bạc
BẠCH DIỆN khuôn mặt không trang điểm; sự thiếu kinh nghiệm
色セメント BẠCH SẮC xi măng trắng
BẠCH HỒ cáo trắng
BẠCH NHẬN gươm trần; gươm tuốt khỏi vỏ
BẠCH LỘ Sương buổi sáng; sương sớm
BẠCH SẮC màu trắng
状する BẠCH TRẠNG thành thật; thú nhận
内障 BẠCH NỘI CHƯƠNG đục mắt
THUẦN BẠCH trinh bạch
NHẬT BẠCH Nhật Bản và Bỉ
THUẦN BẠCH trắng tinh
HỒNG BẠCH màu đỏ và trắng
する CÁO BẠCH tỏ tình
HẮC BẠCH đen trắng; cái đúng và sai
する CÁO BẠCH thú nhận
xxx BẠCH PHẤN phấn hồng
KHÔNG,KHỐNG BẠCH chỗ trống; chỗ để trống; sự nhàn rỗi; trống; nhàn rỗi; để trống; khoảng trống;trống; để trống; trống không; không phải làm gì
CÁO BẠCH sự thú nhận; sự thú tội; thú nhận; thú tội
くない DIỆN BẠCH vô vị
NHŨ BẠCH SẮC Màu trắng sữa
い話 DIỆN BẠCH THOẠI giai thoại
NHŨ BẠCH Màu trắng sữa
い本 DIỆN BẠCH BẢN sách hay
KHIẾT BẠCH sự trong sạch; sự trong sáng; sự vô tội; trong sạch; trong sáng; vô tội;trong sạch; trong sáng; vô tội
DIỆN BẠCH dí dỏm;thú vị; hay;vui tính
PHIÊU BẠCH TỀ chất tẩy trắng;thuốc tẩy
THANH BẠCH tái ngắt;tái xanh; xanh xao; nhợt nhạt; tái mét
する PHIÊU BẠCH tẩy trắng
PHIÊU BẠCH sự tẩy trắng
TRUY BẠCH tái bút
ĐẢN BẠCH CHẤT chất đạm
な欠陥 MINH BẠCH KHIẾM HẦM khuyết tật dễ thấy
NHƯỢC BẠCH PHÁT tóc hoa râm
な損害 MINH BẠCH TỔN HẠI hư hại dễ thấy
TỰ BẠCH sự tự nói ra; sự thú tội; sự thú nhận
MINH BẠCH minh bạch;sự minh bạch
OẢN BẠCH hư; tinh nghịch;tính hư; tính tinh nghịch; tính tinh quái
MINH BẠCH sự minh bạch
紅と HỒNG BẠCH PHẤN son phấn
真っ CHÂN BẠCH trắng bạch;trắng toát
真っ CHÂN BẠCH sự trắng tinh;trắng tinh
目を黒させる MỤC BẠCH HẮC trợn;trợn trừng
急性灰膵炎 CẤP TÍNH,TÁNH HÔI BẠCH TỤY VIÊM bệnh sốt cấp tính
清廉潔 THANH LIÊM KHIẾT BẠCH sự thanh bạch và liêm khiết;thanh bạch và liêm khiết
雪のような TUYẾT BẠCH trắng như tuyết
1 | 2