Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 皓HẠO
Hán

HẠO- Số nét: 12 - Bộ: BẠCH 白

ONコウ
KUN皓い しろい
  皓る ひかる
  あきら
  てる
  あき
  ひろ
  ひろし
  • Trắng, sáng.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HẠO XỈ Răng trắng như ngọc trai