Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 皋CAO
Hán

CAO- Số nét: 10 - Bộ: BẠCH 白

ONコウ
KUN さつき
  • Cũng như chữ cao 皐.