Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 隹CHUY
Hán

CHUY- Số nét: 08 - Bộ: CHUY 隹

ONサイ, スイ
KUN とり
  ふるとり
  • Một cái tên chung để gọi giống chim đuôi ngắn.