Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 雎SƯ,THƯ
Hán

SƯ,THƯ- Số nét: 13 - Bộ: CHUY 隹

ONショ
  • "Sư cưu" 雎鳩 con chim sư cưu, tính nó dữ tợn mà có phân biệt, nên họ Thiếu Hiệu mới lấy các loài chim mà đặt tên quan, quan Tư Mã chủ về việc chế ra hình phép, gọi là "sư cưu thị" 雎鳩氏. Giống chim sư cưu, con mái con trống thường đi theo nhau mà không có đùa bỡn nhau, cho nên thơ "quan quan sư cưu 關關雎鳩 ví như người quân tử kết đôi vợ chồng. Ta quen đọc là chữ "thư". Như "thư ngạc" 雎鶚 chim ưng biển.