Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 難NẠN,NAN
Hán

NẠN,NAN- Số nét: 18 - Bộ: CHUY 隹

ONナン
KUN難い かたい
  難い -がたい
  難しい むずかしい
  難しい むづかしい
  難しい むつかしい
  難い -にくい
 
  なに
  • Khó. Trái lại với tiếng dễ.
  • Một âm là "nạn". Tai nạn. Sự lo sợ nguy hiểm gọi là "nạn". Như "lạc nạn" 落難 mắc phải tai nạn, "tị nạn" 避難 lánh nạn, v.v.
  • Căn vặn. Như "vấn nạn" 問難 hỏi vặn lẽ khó khăn, vạch tỏ sự lý gì không đúng khiến cho kẻ hỏi được rõ ràng gọi là "phát nạn" 發難.
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
破船 NẠN,NAN PHÁ THUYỀN Tàu đắm
NẠN,NAN DỊ,DỊCH sự khó khăn; cái khó khăn
しい NẠN,NAN khó; khó khăn
題をふっかける NẠN,NAN ĐỀ hạch sách
NẠN,NAN PHÁ sự đắm tàu
NẠN,NAN VĂN Câu khó
NẠN,NAN khó;khó; khó khăn
NẠN,NAN ĐỀ chủ đề rắc rối; vấn đề rắc rối
NẠN,NAN PHÍCH sự chê trách
NẠN,NAN ĐỊCH Kẻ thù ghê gớm
NẠN,NAN khó; khó khăn;nan giải; gian truân
NẠN,NAN QUAN rào cản; barie; chướng ngại vật
NẠN,NAN CHỨNG Bệnh không thể chữa được
NẠN,NAN DỊCH Nhiệm vụ khó khăn; công việc khó khăn
NẠN,NAN LỘ Con đường chông gai; con đường khó khăn
NẠN,NAN BỆNH,BỊNH bệnh nan y; bệnh khó chữa
NẠN,NAN ĐỘ mức độ khó khăn
NẠN,NAN ĐỘC sự khó đọc
産する NẠN,NAN SẢN khó đẻ
NẠN,NAN CỤC,CUỘC Tình trạng khó khăn
NẠN,NAN NGỮ Từ khó
NẠN,NAN SẢN sự sinh đẻ khó; sự đẻ khó
問題 NẠN,NAN VẤN ĐỀ Vấn đề khó khăn; vấn đề phức tạp
NẠN,NAN HUẤN chữ Hán khó phát âm
NẠN,NAN CẦU bóng cứng
問を浴びせる NẠN,NAN VẤN DỤC vấn nạn
解な NẠN,NAN GIẢI khó nghĩ;khúc mắc
NẠN,NAN ĐIỂM nhược điểm; điểm yếu
NẠN,NAN VẤN vấn đề nan giải; câu hỏi khó
解する NẠN,NAN GIẢI khó hiểu;nan giải
波潟 NẠN,NAN BA TÍCH Vịnh Naniwa
NẠN,NAN CÚ Mệnh đề khó
NẠN,NAN GIẢI cái khó; sự khó khăn; sự nan giải; cái khó hiểu; cái phức tạp;khó; khó khăn; nan giải; khó hiểu; phức tạp
民条約 NẠN,NAN DÂN ĐIỀU ƯỚC Công ước liên quan đến người tị nạn
儀な NẠN,NAN NGHI khó nghĩ
視聴 NẠN,NAN THỊ THÍNH khó bắt sóng (vô tuyến)
民帰還 NẠN,NAN DÂN QUY HOÀN Sự quay về của người tị nạn; sự hồi hương
NẠN,NAN KIỆN trường hợp khó; vấn đề khó
NẠN,NAN HÀNH,HÀNG Hình phạt
民キャンプ NẠN,NAN DÂN trại tị nạn
事業 NẠN,NAN SỰ NGHIỆP Nhiệm vụ khó khăn
NẠN,NAN THUYỀN Sự đắm tàu
NẠN,NAN DÂN người lánh nạn; người tỵ nạn; dân tỵ nạn;tỷ nạn
事を嫌う NẠN,NAN SỰ HIỀM ngại khó
NẠN,NAN HÀNG sự vượt biển khó khăn; chuyến đi biển khó khăn
NẠN,NAN KHÚC khúc nhạc khó
なく NẠN,NAN dễ dàng
NẠN,NAN THÍNH Sự điếc
易度 NẠN,NAN DỊ,DỊCH ĐỘ mức độ khó khăn
しい仕事 NẠN,NAN SĨ,SỸ SỰ việc khó
PHI NẠN,NAN sự trách móc; sự đổ lỗi
不着危険 ĐẠO NẠN,NAN BẤT TRƯỚC NGUY HIỂM rủi ro trộm cắp và không nhận được hàng
な時間 NGUY NẠN,NAN THỜI GIAN nguy nan
ĐẠO NẠN,NAN vụ trộm; vụ ăn cắp
BỆNH,BỊNH NẠN,NAN sự chịu đựng bệnh tật
CỨU NẠN,NAN cứu nạn
訓練 TỴ NẠN,NAN HUẤN LUYỆN cuộc huấn luyện tránh nạn
NGỰ NẠN,NAN vận rủi; tai họa; vận đen
TỴ NẠN,NAN GIẢ Người sơ tán; người tránh nạn
VÔ,MÔ NẠN,NAN an toàn; vô sự;việc vô sự
に遭う ĐẠI NẠN,NAN TAO trầy trật
TỴ NẠN,NAN CẢNG cảng lánh nạn
を招く TAI NẠN,NAN CHIÊU ếm
ĐẠI NẠN,NAN đại nạn
TỴ NẠN,NAN SỞ nơi tỵ nạn; nơi sơ tán
に遭う TAI NẠN,NAN TAO gặp rủi ro
QUỐC NẠN,NAN quốc nạn
TỴ NẠN,NAN SỞ chỗ tránh nạn
に合う TAI NẠN,NAN HỢP mắc nạn
克服 KHỐN NẠN,NAN KHẮC PHỤC khắc phục khó khăn
する TỴ NẠN,NAN lánh nạn; tị nạn
TAI NẠN,NAN khốn khổ;nạn;nguy khốn;rủi ro; đen đủi;tai;tai nạn
を克服する KHỐN NẠN,NAN KHẮC PHỤC vượt khó khăn
TỴ NẠN,NAN sự lánh nạn; sự tị nạn
報告書 HẢI NẠN,NAN BÁO CÁO THƯ báo cáo hải nạn
にする KHỐN NẠN,NAN làm khó
TAO NẠN,NAN GIẢ nạn nhân; người bị nạn
HẢI NẠN,NAN sự đắm tàu; việc đắm tàu; đắm tàu
な道路 KHỐN NẠN,NAN ĐẠO LỘ chông gai
信号 TAO NẠN,NAN TÍN HIỆU tín hiệu cấp cứu; tín hiệu SOS
THỦY NẠN,NAN nạn lụt;thủy nạn
な仕事 KHỐN NẠN,NAN SĨ,SỸ SỰ việc khó
TAO NẠN,NAN thảm họa; đắm thuyền; tai nạn
しい KHÍ NẠN,NAN buồn buồn; đăm chiêu;khó tính; khó chiều;làm cao
KHỐN NẠN,NAN gay go;gian khổ;hiểm nghèo;hóc búa;khó;khó khăn;khó lòng;khúc mắc;ngặt nghèo;nguy kịch;thê thảm
する PHI NẠN,NAN bắt bẻ;bắt lỗi;biếm;chê;gièm pha;gièm xiểm;khiển trách;lên án;oán trách;phê phán;quở;quở trách;tránh nạn
KHỔ NẠN,NAN bi khổ;hoạn nạn;khổ;khổ nạn;khốn nạn;tai biến
TUẪN NẠN,NAN hy sinh vì sự nguy khốn của đất nước
と闘う KHỐN NẠN,NAN ĐẤU đấu tranh với những khó khăn
する PHI NẠN,NAN trách móc; đổ lỗi
な状態 GIAN NẠN,NAN TRẠNG THÁI chui rúc
HỮU NẠN,NAN cám ơn; cảm tạ; cảm ơn
KHỐN NẠN,NAN gai góc;khó khăn; vất vả; sự khó khăn; sự vất vả;khốn nạn;truân chuyên
される PHI NẠN,NAN bị can
保険 ĐẠO NẠN,NAN BẢO HIỂM bảo hiểm chống trộm cắp
HỮU NẠN,NAN biết ơn; cảm kích; dễ chịu; sung sướng; tốt quá
有り HỮU NẠN,NAN cám ơn; cảm tạ
有り HỮU NẠN,NAN biết ơn; cảm kích; dễ chịu; sung sướng
入学 NHẬP HỌC NẠN,NAN Những khó khăn khi thi vào trường
呼吸困 HÔ HẤP KHỐN NẠN,NAN hồng hộc;khó thở; nghẹt thở
1 | 2