Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 隼CHUẨN
Hán

CHUẨN- Số nét: 10 - Bộ: CHUY 隹

ONシュン, ジュン
KUN はやぶさ
  はや
  • Một loài chim cắt nhỏ, sắc lông y như con cắt, chỉ khác rằng bụng và ngực trắng phớt và hơi đỏ kềnh kệch thôi.