Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 頁HIỆT
Hán

HIỆT- Số nét: 09 - Bộ: HIÊT 頁

ONケツ
KUN ぺえじ
  頁い おおがい
  かしら
  • Đầu.
  • Một tờ giấy gọi là nhất hiệt 一頁.