Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 金KIM
Hán

KIM- Số nét: 08 - Bộ: KIM 金

ONキン, コン, ゴン
KUN かね
  かな-
  -がね
  かん
  きむ
 
  この
 
  • Loài kim. Phàm các vật lấy ở các mỏ mà có thể nấu chảy ra và biến hóa được hình chất đi đều gọi là kim. Như vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, ngày xưa gọi là ngũ kim 五金 năm loài kim. Dó là kể các thứ thường dùng đó thôi, chứ loài kim thì nhiều thứ lắm.
  • Vàng. Vàng là một loài quý nhất trong loài kim, nên gọi vàng là kim.
  • Tiền. Ngày xưa cho tiền vàng là có giá trị nhất, nên tiền tệ đều gọi là kim. Tục gọi một lạng bạc là nhất kim 一金.
  • Tiếng kim, một thứ tiếng trong bát âm. Như tiếng cái kiểng, cái thanh la gọi là tiếng kim. Ngày xưa thu quân thì khoa chiêng, nên gọi là minh kim thu quân 鳴金收軍.
  • Dồ binh. Như cái giáo cái mác đều gọi là kim.
  • Sắc vàng, phàm các loài động vật thực vật mà gọi là kim đều là vì sắc nó vàng cả.
  • Bền. Như kim thành 金城 thành bền như vàng.
  • Dùng để nói các bậc tôn quý. Như kim khẩu 金口 miệng vàng. Nói về Phật về thần về vua chúa đều dùng chữ kim. Như kim ngôn 金言 lời vàng, lời của các bậc thánh hiền nói.
  • Nhà Kim 金 (1115-1234), một giống rợ diệt nhà Bắc Tống 北宋, lấy được vùng Dông tam tỉnh Mông Cổ và phía bắc nước Tàu, truyền mười đời vua, nối đời 120 năm, sau bị nhà Nguyên 元 lấy mất.
  • Sao Kim, một ngôi sao trong tám vì sao hành tinh lớn.
1 | 2 | 3 | 4


Từ hánÂm hán việtNghĩa
銭をゆする KIM TIỀN tống tiền
本位制 KIM BẢN VỊ CHẾ bản vị vàng bạc
KIM KHỐI quặng vàng; cục vàng tự nhiên; thỏi vàng; vàng thỏi;vàng khối
KIM tiền; vàng
銭に貪欲 KIM TIỀN THAM DỤC tham nhũng
曜日 KIM DIỆU NHẬT ngày thứ sáu;thứ sáu
KIM HÌNH khuôn
KIM tiền; đồng tiền;vàng; tiền
銭する KIM TIỀN quyên
KIM DIỆU thứ sáu
剛石 KIM CƯƠNG THẠCH kim cương; đá kim cương
KIM TIỀN đồng tiền;tiền;tiền bạc;tiền tệ
KIM TINH sao kim;thái bạch
KIM LỢI lãi; lãi suất; tiền lãi;tiền lời
銀製 KIM NGÂN CHẾ lưỡng kim
持になる KIM TRÌ làm giàu;phất
KIM QUAN,QUÂN sự bọc vàng (răng); bọc vàng
KIM NGÂN vàng bạc
持ちの高慢者 KIM TRÌ CAO MẠN GIẢ kiêu xa
KIM CỤ linh kiện kim loại; phụ tùng kim loại; bộ phận;thanh kim loại
融機関 KIM DUNG CƠ,KY QUAN cơ quan tài chính; tổ chức tín dụng
持ち KIM TRÌ hào phú;người có tiền; tài phú; người giàu có; nhà giàu; người lắm tiền; phú ông; người giầu có
入れる KIM NHẬP cho tiền; nhét tiền; đút tiền
融手形 KIM DUNG THỦ HÌNH hối phiếu khống
拾万円 KIM THẬP VẠN VIÊN một trăm nghìn yên
入れ KIM NHẬP ví tiền; bóp tiền
KIM DUNG tài chính; vốn; lưu thông tiền tệ; tín dụng
KIM KHỐ két bạc; két; tủ sắt; két sắt;kho bạc;kho báu; kho vàng; két;ngân khố
儲けする KIM TRỮ kiếm tiền; cày tiền (tiếng lóng)
KIM SẮC màu vàng; sắc vàng
属環 KIM THUỘC HOÀN vành bịt móng ngựa
儲け KIM TRỮ kiếm tiền; cày tiền (tiếng lóng)
KIM NGƯ cá vàng;kim ngư
KIM SẮC màu bạc kim;sắc vàng kim; màu vàng ánh kim; màu hoàng kim
属溶接 KIM THUỘC DUNG,DONG TIẾP hàn xì
メダル KIM huy chương vàng
KIM PHÁT tóc vàng; tóc vàng hoe
縛り KIM PHƯỢC,PHỌC trói buộc; bó buộc; trói buộc bằng tiền bạc; dùng tiền để bó buộc ai đó;trói chặt; buộc chặt
属機械部 KIM THUỘC CƠ,KY GIỚI BỘ bộ cơ khí và luyện kim
もうけする KIM kiếm tiền; cày tiền (tiếng lóng)
KIM NGẠCH hạn ngạch;hạng ngạch;kim ngạch; số tiền
KIM VÕNG lưới thép
属機械省 KIM THUỘC CƠ,KY GIỚI TỈNH bộ cơ khí và luyện kim
もうけ KIM kiếm tiền; cày tiền (tiếng lóng)
閣寺 KIM CÁC TỰ chùa Kim Các Tự
満家 KIM MẪN GIA đại phú;nhà giầu;phú hộ
属器具 KIM THUỘC KHÍ CỤ đồ kim khí
めっきする KIM xi vàng
KIM TỎA xích vàng
KIM XỈ răng vàng
KIM THUỘC kim khí;kim loại
の腕輪 KIM OẢN LUÂN vòng vàng
KIM ĐỘ KIM mã vàng
KIM CHÙY búa
壱万円 KIM NHẤT VẠN VIÊN một vạn yên
と銀 KIM NGÂN kim ngân
剛石 HẮC KIM CƯƠNG THẠCH Kim cương đen
XÍCH KIM đồng đỏ
LỄ KIM tiền thù lao; tiền lễ lạt
取引(取引所) HIỆN KIM THỦ DẪN THỦ DẪN SỞ giao dịch tiền mặt (sở giao dịch)
TÁ KIM khoản nợ;món nợ;nợ;nợ nần;sự vay tiền;tiền mượn;tiền vay
を数える KIM SỐ đếm tiền
HẮC KIM kim loại đen
属工 QUÝ KIM THUỘC CÔNG thợ bạc
割戻し HIỆN KIM CÁT LỆ bớt giá trả tiền sớm
QUẢI KIM tiền trả góp
刷る DÃ KIM LOÁT luyện kim
を支払う KIM CHI PHẤT trả tiền
HOÀNG KIM vàng; bằng vàng;vàng; tiền vàng
TẬP KIM sự thu được tiền; sự thu tiền
QUÝ KIM THUỘC bửu bối;châu báu;kim loại quý; kim loại quý hiếm; trang sức;kim ngân;trân bảo
約款 PHẠT KIM ƯỚC KHOAN điều khoản phạt
割引 HIỆN KIM CÁT DẪN bớt giá trả tiền sớm
を払う KIM PHẤT trả tiền
HOÀNG KIM hoàng kim; vàng
通帳 TRỮ KIM THÔNG TRƯƠNG,TRƯỚNG số tiền trong ngân hàng
をとる PHẠT KIM phạt tiền
BẠCH KIM TỘC Nhóm bạch kim
出納口 HIỆN KIM XUẤT NẠP KHẨU két
DẪN KIM cò súng
HỢP KIM THIẾT sắt hợp kim
CÔNG KIM quỹ công; công quỹ
を大切にする KIM ĐẠI THIẾT chắt chiu
受取人 TỐNG KIM THỤ,THỌ THỦ NHÂN người nhận tiền
を受ける THƯỞNG KIM THỤ,THỌ thắng giải
TRỮ KIM TƯƠNG,SƯƠNG hộp tiết kiệm
PHẠT KIM tiền phạt
BẠCH KIM bạch kim
価格 HIỆN KIM GIÁ CÁCH giá tiền mặt
主義者 BÀI KIM CHỦ,TRÚ NGHĨA GIẢ người tôn thờ đồng tiền
する HỢP KIM dung hợp
を変える KIM BIẾN đổi tiền
領収書 DỰ KIM LÃNH,LĨNH THU,THÂU THƯ biên lai tiền gửi
する ĐỘ KIM mạ
TỐNG KIM NHÂN người chuyển tiền
THƯỞNG KIM tiền thưởng
する TRỮ KIM dành tiền
仕入れ HIỆN KIM SĨ,SỸ NHẬP mua trả tiền mặt;mua trả tiền ngay
BẢN,BẢNG KIM CÔNG thợ làm bảng hiệu
主義 BÀI KIM CHỦ,TRÚ NGHĨA chủ nghĩa tôn thờ đồng tiền
1 | 2 | 3 | 4