Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 罘PHÙ
Hán

PHÙ- Số nét: 09 - Bộ: VÕNG 网、罒

ON
KUN うさぎあみ
  • Cái lưới săn thỏ.
  • Phù ty 罘? cái chấn song, cái bình phong, nay thường viết là 浮思. Cũng viết là ??.