Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 罩TRÁO
Hán

TRÁO- Số nét: 13 - Bộ: VÕNG 网、罒

ONトウ
KUN罩る こめる
  • Cái lờ bắt cá.
  • Dậy, lấy cái lồng bàn hay cái gì đdậy đồ cho kín gọi là tráo. Áo có lần bọc ngoài gọi là tráo bào 罩袍.