Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 罫QUẢI
Hán

QUẢI- Số nét: 13 - Bộ: VÕNG 网、罒

ONケイ, カイ, ケ
  • Trở ngại.
  • Trong bàn cờ bạc kẻ từng ô vuông gọi là phương quải 方罫. Phàm cái gì vạch từng ô vuông đều gọi là phương quải cả.