Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 羆BI
Hán

BI- Số nét: 19 - Bộ: VÕNG 网、罒

ON
KUN ひぐま
  しぐま
  • Con bi, to hơn con gấu, lông vàng phớt, cổ dài, chân cao, đứng thẳng được như người.