Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 詈LỊ
Hán

LỊ- Số nét: 12 - Bộ: VÕNG 网、罒

ON
KUN詈る ののしる
  • Mắng. Mắng thẳng vào mặt gọi là mạ 罵. Nói trạnh, nói mát, mắng xéo gọi là lị 詈.