Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 罹LI
Hán

LI- Số nét: 16 - Bộ: VÕNG 网、罒

ONリ, ラ
KUN罹る かかる
  • Lo.
  • Gặp, mắc, người bị mắc hoạn nạn gọi là li. Ta quen đọc là chữ duy.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
LI bị