Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蜀THỤC
Hán

THỤC- Số nét: 13 - Bộ: VÕNG 网、罒

ONショク, ゾク
KUN いもむし
  • Lúc con ngài, con bướm con như con sâu nhỏ gọi là thục.
  • Đất Thục 蜀, nước Thục 蜀 (221-264), thuộc tỉnh Tứ Xuyên 四川 bây giờ.
  • Cô độc.
  • Đồ thờ.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
NGỌC THỤC THỬ ngô