ON
OFF
Tìm Kiếm Hán Tự Bộ

Học Tiếng Nhật - Hán Tự N-2 Bài 6

KanjiHán việtOnyomiKunyomiTiếng việtEnglish
dựcヨク<tiếp sau>the following, next
dungヨウと.ける と.かす と.くdung dịchmelt, dissolve, thaw
dũngヨウおど.るnhảy múajump, dance, leap, skip
dũngユウ イサ.dũng cảmcourage, cheer up, be in high spirits, bravery, heroism
duyênエン ノ.バの.びる の.べる の.べtrì hoãnprolong, stretching
giácカク ツかどtam giác, tứ giácangle, corner, square, horn, antlers
giaiカイ キザハgiai cấp, giai tầngstorey, stair, counter for storeys of a building
giảmゲンへ.る へ.らすgia giảm, giảmdwindle, decrease, reduce, decline, curtail, get hungry
giảnカンđơn giảnsimplicity, brevity
giảngコウgiảng đường, giảng bàilecture, club, association
giaoコウngoại ô, giao ngoạioutskirts, suburbs, rural area
giớiở giữa, môi giới, giới thiệujammed in, shellfish, mediate, concern oneself with
giớiカイとど.ける -とど.け とど.くđưa đếndeliver, reach, arrive, report, notify, forward
giớiカイかせcơ giớicontraption, fetter, machine, instrument
カ カsông, sơn hàriver
hành líbaggage, shoulder-pole load, bear (a burden), shoulder (a gun), load, cargo, freight
hàmガンふく.む ふく.めるhàm ý, hàm nghĩa, hàm súcinclude, bear in mind, understand, cherish
hãnカンあせmồ hôisweat, perspire
hànghàng không, hàng hảinavigate, sail, cruise, fly
hậuコウ アあつ.いnồng hậu, hậu tạthick, heavy, rich, kind, cordial, brazen, shameless
Hán Tự
N-2 Bài 1N-2 Bài 2N-2 Bài 3N-2 Bài 4
N-2 Bài 5N-2 Bài 6N-2 Bài 7N-2 Bài 8
N-2 Bài 9N-2 Bài 10N-2 Bài 11N-2 Bài 12
N-2 Bài 13N-2 Bài 14N-2 Bài 15N-2 Bài 16
N-2 Bài 17N-2 Bài 18N-2 Bài 19
To Top
 
Từ điển mẫu câu nhật việt
Bình luận
 • hyperbolic adjective UK /ˌhaɪ.pəˈbɒl.ɪk/ US /ˌhaɪ.pɚˈbɑː.lɪk/ hyperbolic adjective (SPEECH)[...]
  by Trung Nguyen M
 • nghĩa là cái máng bằng kim loại cho lon hay sản phẩm nào đó chạy qua để tách nước hay đảo ngược lại
  by Thành Đạt
 • 苗を間引きする:tỉa cây con(cây giống)
  by sen
 • Kiểu khép kín
  by sen
 • はいはい là chỉ thời kì tập bò của trẻ, tầm từ 6-10 tháng tuổi, không phải là trẻ tập nói はいはい.
  by Sake
 • trang web tuyet voi
  by Pham Thien Quoc
 • hay hay ghê
  by Leona
 • trang web hay và bổ ích quá
  by oaioai
 • Đây chính là trang từ điển tiếng Nhật tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Từ vựng phong phú, mẫu câu đa[...]
  by Trung thần thông
 • Hệ thống chưa có tính năng đó bạn nhé!
  by hoa loa ken