Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 手THỦ
Hán

THỦ- Số nét: 04 - Bộ: THỦ 手

ONシュ, ズ
KUN
  て-
  -て
  た-
  • Tay.
  • Làm. Như hạ thủ 下手 bắt tay làm, nhập thủ 入手 bắt tay vào, đắc thủ 得手 làm được việc, v.v.
  • Tài, làm nghề gì giỏi về nghề ấy gọi là thủ. Như quốc thủ 國手 tay có tài trị nước, năng thủ 能手 tay giỏi, v.v.
  • Tự tay làm ra. Như thủ thư 手書 chính tờ tay viết, thủ nhận 手刃 chính tay đâm, v.v.
  • Cầm.
1 | 2 | 3 | 4 | 5


Từ hánÂm hán việtNghĩa
THỦ KHÍCH thời gian rỗi
THỦ KHINH nhẹ nhàng; đơn giản;sự nhẹ nhàng; sự đơn giản; sự dễ dàng
THỦ CHỨC Nghề thủ công
紙を開ける THỦ CHỈ KHAI bóc thơ
THỦ ĐOẠN phương kế;phương tiện; cách thức; phương pháp;thủ đoạn;thuật
旗信号 THỦ KỲ TÍN HIỆU tín hiệu bằng tay; đánh xê ma pho
提げ金庫 THỦ ĐỀ KIM KHỐ két sắt có thể xách tay
THỦ THỨC khăn lau tay
形の受引受 THỦ HÌNH THỤ,THỌ DẪN THỤ,THỌ chấp nhận hối phiếu
塩皿 THỦ DIÊM MÃNH đĩa nhỏ
THỦ NGUYÊN bên người; sẵn có;động tác tay;phần tay nắm của vật gì;tiền mặt trong tay;trong tay; bên tay
を振る THỦ CHẤN,CHÂN quơ tay
の指 THỦ CHỈ Ngón tay
THỦ tay
間どる THỦ GIAN chàng ràng
THỦ XA xe đẩy; xe cút kít; xe ba gác
THỦ CHỨC Nghề thủ công
紙を渡す THỦ CHỈ ĐỘ đưa thư
THỦ CƠ,KY khung cửi
THỦ KỲ sự đánh tín hiệu bằng tay
提げ袋 THỦ ĐỀ ĐẠI Túi xách
THỦ THỨC khăn tay
THỦ HÌNH bản kê;dấu tay;hối phiếu; phiếu
堅い THỦ KIỆN chắc chắn; đáng tin cậy;ổn định (tình hình thị trường)
信語 THỦ TÍN NGỮ ngôn ngữ thông qua cử chỉ bằng tay; tín hiệu tay
を振り上げる THỦ CHẤN,CHÂN THƯỢNG vung tay
の平 THỦ BÌNH gan bàn tay; lòng bàn tay
THỦ GIAN công nhân tạm thời;công sức; thời gian;công việc; công việc tính công; công việc tính sản phẩm;tiền công
足を束ねる THỦ TÚC THÚC bó cẳng;bó chân
習い THỦ TẬP sự học tập
紙を書く THỦ CHỈ THƯ viết thư
榴弾 THỦ LƯU,LỰU ĐẠN,ĐÀN lựu đạn
THỦ PHỦ rìu lưỡi vòm; rìu lưỡi
提げ THỦ ĐỀ Túi xách
招き THỦ CHIÊU vẫy tay (gọi người tới)
当てを支給する THỦ ĐƯƠNG CHI CẤP Trả tiền trợ cấp
土産 THỦ THỔ SẢN quà cáp (do khách tự mang đến); quà
作り THỦ TÁC sự tự tay làm;thủ công;vải dệt thủ công;tự tay làm
を振ってタクシーを呼ぶ THỦ CHẤN,CHÂN HÔ vẫy gọi xe tắc xi
の届く所 THỦ GIỚI SỞ vừa sức; trong tầm tay
長猿 THỦ TRƯỜNG,TRƯỢNG VIÊN vượn tay dài
THỦ TÚC chân tay;tay chân;thủ túc;tứ chi
THỦ VŨ Cánh gà
紙を出す THỦ CHỈ XUẤT gởi thư;gửi thư
THỦ NGHIỆP việc làm bằng tay
文庫 THỦ VĂN KHỐ hộp đựng giấy tờ
THỦ ĐỀ túi xách
押し車 THỦ ÁP XA xe cút kít; xe đẩy
当て THỦ ĐƯƠNG lùng sục (cảnh sát);sự chữa bệnh; chữa bệnh;sự chuẩn bị;thù lao;tiền cho thêm;tiền phụ cấp
品師 THỦ PHẨM SƯ Nhà ảo thuật
伝う THỦ TRUYỀN giúp;giúp đỡ;làm giúp
を挙げる THỦ CỬ giơ tay lên
の器用な THỦ KHÍ DỤNG dẻo tay
THỦ KÍNH gương tay
触り THỦ XÚC sự chạm; sự sờ
織り THỦ CHỨC dệt tay;sự dệt tay
THỦ CHỈ bức thơ;bức thư;phong thơ;phong thư;thơ từ;thư;thư từ
THỦ DŨNG Cái xô; cái thùng
数料込みCIF条件 THỦ SỐ LIỆU VÀO ĐIỀU KIỆN điều kiện CiF cộng hoa hồng
描き THỦ MIÊU sự vẽ tay; vẽ tay
押し THỦ ÁP sự đẩy bằng tay
THỦ ĐƯƠNG sự chữa bệnh; trị bệnh; chữa trị;sự chuẩn bị;sự lùng sục (cảnh sát);thù lao;tiền cho thêm;tiền phụ cấp;tiền trợ cấp;trợ cấp
THỦ PHẨM trò chơi; ảo thuật;trò ma; trò quỷ; ma quỷ; ảo thuật
伝い THỦ TRUYỀN THỦ Người giúp đỡ; trợ lý
を拭く THỦ THỨC lau tay
のひら THỦ gan bàn tay; lòng bàn tay
THỦ OA cái chảo; chảo
THỦ CHẾ làm bằng tay
THỦ CHỨC sự dệt tay
THỦ TRỬU chổi cầm tay
柄顔 THỦ BINH NHAN khuôn mặt hân hoan; khuôn mặt chiến thắng
数料貿易 THỦ SỐ LIỆU MẬU DỊ,DỊCH bán ăn hoa hồng
控え THỦ KHỐNG sự đề phòng trước; hạn chế;sự ghi chép; sự ghi lại; sự lưu lại;thái độ thận trọng
打ち THỦ ĐẢ sự giết chết bằng tay không;việc làm sợi mỳ bằng tay
引書 THỦ DẪN THƯ Sách tra cứu; tài liệu; hướng dẫn
古摺る THỦ CỔ TRIỆP,LẠP khó làm; khó xử
伝い THỦ TRUYỀN người giúp đỡ;sự giúp đỡ; sự hỗ trợ
を引き抜く THỦ DẪN BẠT rút tay ra
のたこ THỦ chai tay
THỦ ĐĨNH xích tay; còng tay
THỦ ĐẠI bít tất tay;găng tay; bao tay;tất tay
編み THỦ BIÊN sự đan bằng tay; đan tay
短い THỦ ĐOẢN Ngắn; ngắn gọn
THỦ BINH thành tích; công
数料貿易 THỦ SỐ LIỆU MẬU DỊ,DỊCH buôn bán ăn hoa hồng
探りする THỦ THÁM sờ soạng; dò dẫm; mò mẫm
応え THỦ ỨNG cảm giác ở tay;phản ứng của đối phương
引きする THỦ DẪN dẫn
取り利 THỦ THỦ LỢI tiền lương nhận được sau khi trừ tất cả các khoản
付け金 THỦ PHÓ KIM tiền ký quỹ; tiền đặt cọc
を広げる THỦ QUẢNG xoè tay
に余る課題 THỦ DƯ KHÓA ĐỀ nhiệm vụ ngoài sức mình
THỦ CÂU móc; cái móc
術室 THỦ THUẬT THẤT phòng mổ
THỦ CƯƠNG dây cương
真似 THỦ CHÂN TỰ ra hiệu bằng tay;sự ra hiệu bằng tay
THỦ GIA cái xích tay; cái còng tay; cái khóa tay
数料契約 THỦ SỐ LIỆU KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng hoa hồng
探り THỦ THÁM sự dò dẫm; sự mò mẫm
形振り出し通知書 THỦ HÌNH CHẤN,CHÂN XUẤT THÔNG TRI THƯ giấy báo hối phiếu
1 | 2 | 3 | 4 | 5