Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 左TẢ
Hán

TẢ- Số nét: 05 - Bộ: CÔNG 工

ONサ, シャ
KUN ひだり
 
  • Bên trái, phàm cái gì ở bên tay trái đều gọi là "tả". Như "hư tả dĩ đãi" ?左以待 để chừa bên trái xe để đợi người đến, ý nói cần dùng lắm.
  • Phía đông. Cách định phương hướng cho phương đông là bên tay trái, nên "sơn đông" 山東 gọi là "sơn tả" 山左, "giang đông" 江東 gọi là "giang tả" 江左, v.v.
  • Bất tiện, như "tả kế" 左計 kế không hay, hai bên không hợp nhau gọi là "tương tả" 相左.
  • Không được chính đính, như "tả đạo hoặc chúng" 左道惑? đạo dối lừa chúng.
  • Giáng xuống, quan bị giáng chức gọi là "tả thiên" 左遷.
  • Một âm là "tá". Giúp, cũng như chữ "tá" 佐.
  • Tiếng nói khiêm trong thư từ, như "dĩ ngu tá hữu" 以?左右 nghĩa là chỉ để làm vui cho người hầu hạ, chứ không dám nói ngay đến người mình nói vậy.
  • Chứng nghiệm, như "chứng tá" 證左 người làm chứng.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TẢ THIÊN sự giáng chức; sự hạ bậc
TẢ bên trái;tả;trái
TẢ THƯỢNG bên trái phía trên cùng
TẢ TRẮC bên trái
TẢ TRẮC bên tả;bên tay trái;phía trái; bên trái;tay trái;trái
TẢ KHUYNH khuynh tả;phần tử tả khuynh; tả khuynh
傾思想 TẢ KHUYNH TƯ TƯỞNG tư tưởng tả khuynh
利き TẢ LỢI sự thuận tay trái; người thuận tay trái;sự thuận tay trái; thuận tay trái
TẢ HỮU phải trái; bên phải và bên trái; sự trên dưới (tuổi tác);tả hữu
右する TẢ HỮU chi phối; thống trị
右に揺れる TẢ HỮU DAO lảo đảo
向き TẢ HƯỚNG quay sang trái
大括弧 TẢ ĐẠI QUÁT HỒ ngoặc vuông mở
大臣 TẢ ĐẠI THẦN đại thần cánh tả
官屋 TẢ QUAN ỐC thợ hồ;thợ nề
TẢ NGẠN tả ngạn
遷する TẢ THIÊN giáng chức; hạ bậc
TẢ TÚC chân trái
TẢ NHĨ tai trái
TẢ DỰC cánh trái
TẢ MỤC mắt trái
TẢ PHÁI cánh tả;phái tả;phe tả
様なら TẢ DẠNG tạm biệt!
様なら TẢ DẠNG tạm biệt!
手側 TẢ THỦ TRẮC bên tay trái
TẢ THỦ tay trái
心房 TẢ TÂM PHÒNG Ngăn tim trái
心室 TẢ TÂM THẤT Tâm thất trái
小括弧 TẢ TIỂU QUÁT HỒ ngoặc mở
右往 HỮU VÃNG TẢ VÃNG đi ngược đi xuôi
右から HỮU TẢ từ phải sang trái
右と言えば HỮU NGÔN TẢ người ta nói phải anh nói trái; phản đối