Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 失THẤT
Hán

THẤT- Số nét: 05 - Bộ: PHIỆT ノ

ONシツ
KUN失う うしなう
  失せる うせる
  • Mất.
  • Lỗi.
  • Bỏ qua.
  • Có khi dùng như chữ dật 佚.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
礼します THẤT LỄ xin lỗi
跡する THẤT TÍCH mất tích
脚する THẤT CƯỚC ngã; rơi xuống; bị lật đổ
THẤT CƯỚC sự đổ vỡ; đổ vỡ;sự thất bại
職する THẤT CHỨC mất chức
THẤT SÁCH thất sách
神する THẤT THẦN ngất; bất tỉnh
THẤT THẦN sự hôn mê; sự thất thần; hôn mê
礼な THẤT LỄ bất lịch sự
礼する THẤT LỄ thất lễ; xin lỗi; tạm biệt; vô phép
THẤT VỌNG sự thất vọng;thất vọng
THẤT LỄ sự chào tạm biệt; chào tạm biệt;sự vô lễ;sự xin lỗi;vô lễ;vô phép;xin lỗi
業手当 THẤT NGHIỆP THỦ ĐƯƠNG Trợ cấp mất việc làm
業保険料 THẤT NGHIỆP BẢO HIỂM LIỆU tiền bảo hiểm thất nghiệp
業保険制度 THẤT NGHIỆP BẢO HIỂM CHẾ ĐỘ Chế độ bảo hiểm thất nghiệp; chế độ bảo hiểm
業保険 THẤT NGHIỆP BẢO HIỂM bảo hiểm thất nghiệp
業する THẤT NGHIỆP thất nghiệp
THẤT NGHIỆP sự thất nghiệp;thất nghiệp
THẤT CÁCH sự mất tư cách; sự thất cách; sự thiếu tư cách; thiếu tư cách; mấ tư cách
望する THẤT VỌNG thất vọng
明する THẤT MINH mù mắt
THẤT mất; đánh mất; bị tước; lỡ; bỏ lỡ; bị mất; bị cướp;rớt;thất bại; mất mát;thất lạc;vong
せろ THẤT đả đảo
効日 THẤT HIỆU NHẬT ngày hết hiệu lực
THẤT TRỤY sự mất (quyền uy, uy tín); mất
墜する THẤT TRỤY làm nhục; làm mất thể diện; tước mất; đánh mất (phẩm giá, niềm tin)
念する THẤT NIỆM lãng quên
THẤT LUYẾN sự thất tình
恋する THẤT LUYẾN thất tình
THẤT Ý sự bất hạnh; vận đen; vận rủi; nghịch cảnh;thất chí
THẤT BẠI sự thất bại;thất bại
敗する THẤT BẠI thất bại
敗する THẤT BẠI gãy đổ
敗は成功の元 THẤT BẠI THÀNH CÔNG NGUYÊN thất bại là mẹ thành công
THẤT KÍNH cầm trộm; lấy trộm;cáo biệt;thất lễ; vô lễ;sự cầm trộm; sự lấy trộm; cầm trộm; lấy trộm
敬する THẤT KÍNH thất kính; vô lễ; ăn cắp; chôm chỉa
DI THẤT VẬT vật đánh rơi; vật bị bỏ quên; vật thất lạc
する TANG,TÀNG THẤT táng
する TANG,TÀNG THẤT mất; thiệt hại
TANG,TÀNG THẤT sự mất; sự thiệt hại;tang
ĐẮC THẤT cái lợi và cái hại; cái được và cái mất; thiệt hơn
する DI THẤT bỏ mất;bỏ rơi
を犯す QUÁ THẤT PHẠM đắc tội
QUÁ THẤT điều sai lầm; lỗi; sự rủi ro
KIẾN THẤT thất lạc; lạc mất; không nhìn thấy
する TỰ THẤT điếng
する PHÂN THẤT đánh rơi;đánh rớt
する PHÂN THẤT làm mất; đánh mất
PHÂN THẤT việc làm mất; việc đánh mất
ĐỊCH THẤT lỗi từ phía địch; sơ hở của đội bạn
をこうむる TỔN THẤT thua thiệt
TỔN THẤT mất; thua lỗ (tài sản, lợi nhuận); lỗ;thiệt hại;tổn thất
機能 CƠ,KY NĂNG THẤT XUẤT Tỷ lệ mất khả năng lao động
栄養調 VINH DƯỠNG THẤT ĐIỀU suy dinh dưỡng
機会を CƠ,KY HỘI THẤT thất cơ
仕事に敗する SĨ,SỸ SỰ THẤT BẠI lỡ việc
体面を THỂ DIỆN THẤT mất sĩ diện
友達を HỮU ĐẠT THẤT mất bạn
双方過衝突約款 SONG PHƯƠNG QUÁ THẤT XUNG ĐỘT ƯỚC KHOAN điều khoản va nhau đều có lỗi
面子を DIỆN TỬ,TÝ THẤT mất thể diện
威信を UY,OAI TÍN THẤT mất uy tín
行動を HÀNH,HÀNG ĐỘNG THẤT bó tay
信用の消 TÍN DỤNG TIÊU THẤT mất tín nhiệm
方向を見 PHƯƠNG HƯỚNG KIẾN THẤT lạc hướng
送達中の紛 TỐNG ĐẠT TRUNG PHÂN THẤT hao hụt dọc đường
労働能力喪 LAO ĐỘNG NĂNG LỰC TANG,TÀNG THẤT Mất khả năng lao động
労働能力を LAO ĐỘNG NĂNG LỰC THẤT Mất khả năng lao động
バッファ確保 XÁC BẢO THẤT BẠI lỗi bộ đệm (vi tính)
任務の遂行上の敗を繰り返す NHIỆM VỤ TOẠI HÀNH,HÀNG THƯỢNG THẤT BẠI TÀO,TAO PHẢN Liên tục thất bại trong thi hành nhiệm vụ