Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 夬QUÁI
Hán

QUÁI- Số nét: 04 - Bộ: ĐẠI 大

ONカイ, ケツ, ケチ
KUN夬ける わける
  • Quẻ quái, nghĩa là quyết hẳn.