Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 仆PHÓ
Hán

PHÓ- Số nét: 04 - Bộ: NHÂN 人

ON
KUN仆れる たおれる
  • Ngã. Như phó địa 仆地 ngã lăn xuống đất.