Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 六LỘC
Hán

LỘC- Số nét: 04 - Bộ: ĐẦU 亠

ONロク, リク
KUN
  六つ むつ
  六つ むっつ
  むい
 
  むつ
  ろっ
  ろつ
  • Sáu, số đếm.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
LỘC sáu
LỘC sáu;số sáu
LỘC số sáu
面体 LỘC DIỆN THỂ lục lăng
LỘC GIÁC lục giác
LỘC NGUYỆT tháng sáu
LỘC NHẬT ngày thứ sáu
時中 NHỊ LỘC THỜI TRUNG Đêm và ngày; tất cả thời gian
ĐỆ LỘC thứ sáu
THẬM LỘC người tối dạ; người ngu dốt; người đần độn
BINH LỘC NGỌC Người khờ khạo; anh ngốc