Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 六LỘC
Hán

LỘC- Số nét: 04 - Bộ: ĐẦU 亠

ONロク, リク
KUN
  六つ むつ
  六つ むっつ
  むい
 
  むつ
  ろっ
  ろつ
  • Sáu, số đếm.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
面体 LỘC DIỆN THỂ lục lăng
LỘC GIÁC lục giác
LỘC NGUYỆT tháng sáu
LỘC NHẬT ngày thứ sáu
LỘC sáu
LỘC sáu;số sáu
LỘC số sáu
ĐỆ LỘC thứ sáu
THẬM LỘC người tối dạ; người ngu dốt; người đần độn
BINH LỘC NGỌC Người khờ khạo; anh ngốc
時中 NHỊ LỘC THỜI TRUNG Đêm và ngày; tất cả thời gian