Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 爿TƯỜNG
Hán

TƯỜNG- Số nét: 04 - Bộ: TƯỜNG 爿

ONショウ, ソウ
KUN しょうへん
  • Tấm ván, tấm gỗ xẻ ra, nửa bên trái gọi là "tường".