Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 圧ÁP
Hán

ÁP- Số nét: 05 - Bộ: HÁN 厂

ONアツ, エン, オウ
KUN圧す おす
  圧す へす
  圧える おさえる


Từ hánÂm hán việtNghĩa
縮する ÁP SÚC ép; nén lại; tóm gọn lại
倒する ÁP ĐẢO áp đảo; vượt lên trên; trấn áp
ÁP SÚC sự ép; sự nén lại; sự tóm gọn lại; kìm; ghìm
ÁP ĐẢO sự áp đảo; sự vượt trội
縛する ÁP PHƯỢC,PHỌC xiết
する ÁP nhấn
搾鋳造機 ÁP TRA CHÚ TẠO,THÁO CƠ,KY máy đúc áp lực
しつぶす ÁP bọp
搾機 ÁP TRA CƠ,KY máy ép
搾機 ÁP TRA CƠ,KY ê-tô;máy nén
搾器 ÁP TRA KHÍ bình nén khí
搾する ÁP TRA vắt
搾する ÁP TRA ép; nén
ÁP TRA sự ép; sự nén
迫する ÁP BÁCH áp bức; áp chế; hạn chế; gây sức ép; tạo sức ép; bó chặt
延鋼 ÁP DIÊN CƯƠNG thép dát
迫する ÁP BÁCH bức ép;ép
延する ÁP DIÊN dát
迫する ÁP BÁCH áp bức; áp chế; hạn chế; gây sức ép; tạo sức ép; bó chặt
力する ÁP LỰC gây áp lực; tạo ra áp lực; tạo áp lực
ÁP BÁCH sự áp bức; sự áp chế; sức ép; áp lực
ÁP LỰC áp lực; sức ép
縮天然ガス ÁP SÚC THIÊN NHIÊN Khí nén tự nhiên
倒的 ÁP ĐẢO ĐÍCH một cách áp đảo; vượt trội; tuyệt đối
縮する ÁP SÚC xiết
倒する ÁP ĐẢO áp đảo;bạt;nuốt
する TRẤN ÁP dẹp yên
する TRẤN ÁP trấn áp
する ỨC ÁP áp bức; áp chế
TRẤN ÁP sự trấn áp;trấn áp
ỨC ÁP sự đàn áp; sự áp bức; sự ức chế
する ĐẠN,ĐÀN ÁP đàn áp
測定機 HUYẾT ÁP TRẮC ĐỊNH CƠ,KY máy đo huyết áp
ĐẠN,ĐÀN ÁP đàn áp;sự đàn áp
する CHẾ ÁP khống chế;xâm chiếm
測定機 HUYẾT ÁP TRẮC ĐỊNH CƠ,KY đo huyết áp
する CƯỜNG ÁP bắt ép
NỘI ÁP Sức ép bên trong; áp lực bên trong
HUYẾT ÁP huyết áp;huyết dịch
CƯỜNG ÁP cưỡng ép
BIẾN ÁP KHÍ biến áp khí;bộ phận thay đổi áp suất
ĐĂNG ÁP TUYẾN Đường đẳng áp (khí tượng)
する BIẾN ÁP biến áp
ĐĂNG ÁP THỨC Đường đẳng áp (khí tượng)
BIẾN ÁP biến thế
CAO ÁP cao áp
THỦY ÁP thủy áp
ĐIỆN ÁP KẾ Vôn kế
KHÍ ÁP KẾ phong vũ biểu
ĐIỆN ÁP điện áp;điện thế
KHÍ ÁP áp suất không khí; áp suất;khí áp;nén khí
足でする TÚC ÁP bấm
低電 ĐÊ ĐIỆN ÁP điện thế thấp
薄く延する BẠC ÁP DIÊN dát mỏng
低血 ĐÊ HUYẾT ÁP CHỨNG Chứng huyết áp thấp
低血 ĐÊ HUYẾT ÁP bệnh huyết áp thấp;huyết áp thấp
高電 CAO ĐIỆN ÁP điện thế cao
低気 ĐÊ KHÍ ÁP áp suất thấp
高血 CAO HUYẾT ÁP CHỨNG chứng cao huyết áp; bệnh cao huyết áp; bệnh huyết áp ao
空気搾機 KHÔNG,KHỐNG KHÍ ÁP TRA CƠ,KY máy nén khí
ゴム延機 ÁP DIÊN CƠ,KY máy cán cao su
高血 CAO HUYẾT ÁP bệnh huyết áp cao;cao huyết áp; huyết áp cao
高気 CAO KHÍ ÁP áp suất cao
禁則を延する CẤM TẮC ÁP DIÊN dát kim
改良型加水炉 CẢI LƯƠNG HÌNH GIA ÁP THỦY LÒ Lò phản ứng hạt nhân được làm nguội bằng nước nén kiểu cải tiến
熱帯低気 NHIỆT ĐỚI,ĐÁI ĐÊ KHÍ ÁP áp thấp nhiệt đới
アネロイド気 KHÍ ÁP KẾ cái đo khí áp hộp; dụng cụ đo khí áp