Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 扎TRÁT
Hán

TRÁT- Số nét: 04 - Bộ: THỦ 手

ONサツ, アツ
  • Tục dùng như chữ trát 札.