Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 勺CHƯỚC
Hán

CHƯỚC- Số nét: 03 - Bộ: BAO 勹

ONシャク
  • Múc lấy. Thường dùng chữ chước 酌.
  • Cái chước, một phần trăm của một thưng gọi là chước. Mười chước là một cáp.
  • Cái môi dùng để múc canh.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
CHƯỚC Shyaku