Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 丑SỬU
Hán

SỬU- Số nét: 04 - Bộ: NHẤT 一

ONチュウ
KUN うし
  ひろ
  • Một chi trong 12 chi. Từ 1 giờ đêm đến 3 giờ sáng là giờ sửu.
  • Vai hề trong tuồng tầu cũng xưng là sửu.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
QUÝ SỬU Quý Sửu