Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 幺YÊU
Hán

YÊU- Số nét: 03 - Bộ: YÊU 幺

ONヨウ
KUN ちいさい
  いとがしら
  • Nhỏ.
  • Tục gọi số một là "yêu", vì số một là số đầu (nhỏ), đánh tổ tôm, tài bàn, chắn, v.v. gọi "nhất" là "yêu" là vì đó.