Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 屮TRIỆT
Hán

TRIỆT- Số nét: 03 - Bộ: TRIỆT 屮

ONテツ
  • Cây cỏ mới mọc, tức là chữ "thảo" 艸 cổ.