Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 彡SAM,TIỆM
Hán

SAM,TIỆM- Số nét: 03 - Bộ: SAM 彡

ONサン, セン
KUN さんづくり
  • Lông dài.
  • Một âm là "tiệm". "Tiệm thả" 彡姐 tên họ, giống rợ Khương.