Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 巴BA
Hán

BA- Số nét: 04 - Bộ: ẤT 乙

ON
KUN ともえ
  うずまき
  とも
  • Nước Ba, đất Ba.
  • "Ba Lê" 巴黎 Paris.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
BA CHIẾN cuộc cắn xé; cuộc hỗn chiến