Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 况HUỐNG
Hán

HUỐNG- Số nét: 07 - Bộ: BĂNG 冫

ONキョウ
KUN况て まして
  况んや いわんや
  おもむき
  • Phương chi, là một tiếng giáo đầu. Như gia bất tự cố, huống ư quốc hồ 家不自顧况於國乎 nhà mà chẳng trông coi được, phương chi là nước ư ;?