Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 凛LẪM
Hán

LẪM- Số nét: 15 - Bộ: BĂNG 冫

ONリン
KUN凛い きびしい
  • Tục dùng như chữ lẫm 凜.