Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 决QUYẾT
Hán

QUYẾT- Số nét: 06 - Bộ: BĂNG 冫

ONケチ, ケツ
KUN决める きめる
  决まる きまる
  决く さく
  • Tục dùng như chữ 決.