Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 奠ĐIỆN
Hán

ĐIỆN- Số nét: 12 - Bộ: BÁT 八

ONテン, デン, テイ
KUN奠める さだめる
  奠る まつる
  • Dịnh yên.
  • Tiến cúng.
  • Dặt để.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐIỆN ĐÔ sự dời đô