Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 巽TỐN
Hán

TỐN- Số nét: 12 - Bộ: BÁT 八

ONソン
KUN たつみ
  • Quẻ tốn, là một quẻ trong "bát quái" 八卦 nghĩa là nhún thuận.
  • Nhường, cùng nghĩa với chữ "tốn" 孫.