Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 孳TƯ
Hán

TƯ- Số nét: 12 - Bộ: BÁT 八

ONジ, シ
KUN孳む うむ
  孳る しげる
  • Như chữ tư 滋.