Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 卦QUÁI
Hán

QUÁI- Số nét: 08 - Bộ: BỐC 卜

ONカ, カイ, ケ
KUN うらかた
  • Quẻ, họ Phục-hy 伏羲 chế ba vạch (hào) là một quẻ. Hào lại chia ra hào âm hào dương, cùng phối hợp nhau thành tám quẻ, tính gấp lên thành 64 quẻ.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
を占う BÁT QUÁI CHIẾM,CHIÊM bói quẻ
BÁT QUÁI bát quát