Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 卓TRÁC
Hán

TRÁC- Số nét: 08 - Bộ: BỐC 卜

ONタク
KUN すぐる
  たか
  たかし
  • Cao chót. Như trác thức 卓識 kiến thức cao hơn người, trác tuyệt 卓? tài trí tuyệt trần.
  • Dứng vững. Như trác nhiên 卓然.
  • Cái đẳng.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
越する TRÁC VIỆT xuất chúng; đặc sắc
越した TRÁC VIỆT trác việt
TRÁC VIỆT sự trác việt; sự xuất sắc
TRÁC CẦU bóng bàn
TRÁC TỬ,TÝ bàn
上時計 TRÁC THƯỢNG THỜI KẾ đồng hồ để bàn
上の TRÁC THƯỢNG để bàn
TRÁC THƯỢNG để bàn;trên bàn
TRÁC cái bàn
セット THỰC TRÁC bộ bàn ăn
THỰC TRÁC bàn ăn
ĐIỆN TRÁC máy tính
TỌA TRÁC bàn thấp
会議 VIÊN TRÁC HỘI NGHỊ hội nghị bàn tròn
VIÊN TRÁC bàn tròn
アジア球連合 TRÁC CẦU LIÊN HỢP Liên đoàn bóng bàn Châu Á