Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 鞍AN
Hán

AN- Số nét: 15 - Bộ: CÁCH 革

ONアン
KUN くら
  • Cái yên ngựa.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
AN MÃ yên ngựa
AN yên ngựa
馬の MÃ AN yên ngựa