Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 鞴BỊ
Hán

BỊ- Số nét: 19 - Bộ: CÁCH 革

ONヒ, ビ, フク
KUN ふいご
  • "Câu bị" ?鞴 cái bễ lò rèn.