Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 鞏CỦNG
Hán

CỦNG- Số nét: 15 - Bộ: CÁCH 革

ONキョウ
KUN かたい
  • Bền chặt.
  • Lấy da buộc đồ.
  • Sấy lửa.
  • Họ Củng.